Uzņēmums veic plaša spektra dokumentācijas izstrādi būvniecības procesu nodrošināšanai, t.i.:

 • Mazāku un lielāku būvniecības objektu vadība no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā;
 • Asistēšana būvdarbu procesos:
 1.  atzīmes saņemšana par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. segto darbu aktu sagatavošana;
 3. rakšanas un darbu atļaujas saņemšana;
 4. atzinumu saņemšana;
 5. mērniecības darbu organizēšana u.c. saistītie pakalpojumi.
 • Darbu veikšanas projektu (DOP) izstrāde;
 • Nojaukšanas un demontāžas gadījumā, izziņas par ēkas neesību dabā saņemšana;
 • Ar būvniecības procesiem saistītu sarežģītu jautājumu risināšana.

Nojaukšanas un demontāžas projektu izstrādi bez izņēmumiem veicam sekojošiem objektiem:

 • dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām; 
 • tirdzniecības centriem,
 • ražošanas ēkām;
 • angāriem un noliktavām;
 • pazemes vai virszemes inženierkomunikācijām; 
 • tiltiem; 
 • ūdenstorņiem;  
 • skursteņiem; 
 • visa veida pazemes vai virszemes rezervuāriem;
 • katlu mājām u.c.

SIA "Demontāžas projekti" izstrādā arī būvniecības projektus:

 • autostāvvietu izbūvei;
 • teritorijas labiekārtošanai;
 • degvielas uzpildes stacijas izbūvei;
 • pašapkalpošanās automazgātuves izbūvei;
 • dažāda pielietojuma laukumu izbūvei;
 • u.c.